8 פתרונות לעונתיות, אז מה תכלס עושים?!

איש עסקים מחבר שני חלקי פאזל לבנים

לא פעם ולא פעמיים בעלי עסקים נתקלים בסיטואציה בה כמו הלקוחות משתנה. זה יכול לקרות במהלך היום, השבוע, החודש והשנה, וכאם נשאלת השאלה. איך מנהלים את הסיטואציה כך שהעסק לא ייפגע, תמשיכו לקרוא

עונתיות בעסקים, לא רק בענף התיירות

איש מצייר על חלון זכוכית גרף של תחזית עסקית

עונתיות בתיירות היא חלק מובנה מהענף. ועל כן עולה השאלה האם העונתיות היא איום או הזדמנות? ניתן לומר כי תכנון נכון של עסק תיירותי אשר תלוי בעונתיות יכול לשמש כנקודת זינוק לעונה החזקה שאחריה ולהגדיל מאוד את רווחיו.